Friska säkra träd!

24-25 september 2018, Stiftsgården i Rättvik

Träden betyder mycket för kulturminnet och känslan av liv på våra kyrkogårdar. För att de ska vara friska och säkra behöver de god omvårdnad. Kursen tar oss från etablering av unga träd, genom beskärning och kontroll av säkerhet och säkring av gamla träd. Kursen tittar även
närmare på trädvårdsplaner, hur de används och efterföljs.
Välkommen!
Lotta Lirkas

Måndag
09:30 Ankomst. Kaffe och smörgås
10:00 Anläggning av växtbädd och plantering av träd.
Kvalitetskontroll vid trädleverans.
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:00 Uppbyggnadsbeskärning av unga träd. Vård av gamla träd. Praktiska övningar. Kaffe.
17:00 Middag
18:00 Kvällsaktivitet
20:00 Aftonbön och Ostbricka
Tisdag
08:00 Morgonbön och frukost
09:00 Kontrollera dina gamla träd. Upptäcka de svaga och sjuka. Praktiska övningar. Kaffe
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:00 Trädvårdsplaner och lagstiftningar för träd på kyrkogården. Hur bör de följas upp?
15:00 Kaffe och hemfärd

Upplysningar:
Lotta Lirkas, tel 010-160 80 62,
Anmälan senast 27 augusti (i mån av plats anmälan senare)
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01,

Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig
till våra kurser!
Med reservation för förändringar.