Tjänster

Jag erbjuder konsulttjänster när det gäller träd i privat och offentlig miljö.

Konsult- och utbildningstjänster utförs av aktiebolaget Kratschmer Consulting AB, SE5565542148, som är ansvarsförsäkrat. Du har alltid kontakt med Harald Kratschmer som också utför tjänsten.

För att kunna utföra vissa uppdrag krävs den rätta vegetationstidpunkten. Ibland bör ett träd t ex vara i knoppning eller i avlövning för att kunna ställa vitalitetsdiagnos. Hos en del trädslag krävs avlövade trädgrenar för att kunna bedöma säkerheten. Väderleken och temperaturer kan också påverka när ett uppdrag utförs.

Självfallet tillmötesgå jag dina önskemål så långt som möjligt.

CIMG0297OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trädinspektion

Jag utför okulärkontroll, ingående undersökningar med ljudtomograf och resistograf, svamp- och rötdiagnos, hållfasthetsberäkningar samt bedömning av vitalitets- och säkerhetsstatus av träd.

Mer om trädinspektion

Trädvårdsplan

För Dig och din förvaltning som har anlitad Kratschmer Consulting AB före 2022, erbjuder jag att upprätta trädvårdsplan eller uppdatera och revidera en befintlig plan.

Mer om trädvårdsplan

Trädvärdering

Har ditt träd skadats av en bil eller fällts utan ditt tillstånd? Jag kan hjälpa dig med en oberoende, opartiskt värdering (gäller endast företag, förvaltningar och försäkringsbolag).

Mer om trädvärdering

Harald Kratschmer

Konsulterande arborist

+46 707669499