Trädvärdering

Har ditt träd skadats av en bil, fällts utan ditt godkännande, eller planerar du att sälja din fastighet och vill veta vad träden är värda?

Olyckor kan alltid inträffa, och när det väl händer att ett träd har skadats, behöver det göras en professionell och oberoende värdering, för att de drabbade på enklast möjliga sätt ska kunna få veta det värde skadan motsvarar.

Träd kan skadas genom olyckor, påkörningar på stam och gren, vandalisering, miljöpåverkan eller genom olovlig fällning. Även felaktig beskärning kan ligga till grund för en värdesänkning. Ibland är skadan så pass omfattande att den klassas som totalskadan och hela trädets värde motsvara skadesumman.

Oavsett om värderingsfrågan gäller en tvist mellan privatpersoner, företag eller förvaltningar, så är det alltid lättare att reda ut ersättningsfrågan om en sakkunnig i förväg gjort en oberoende värdering av objektet.

Ibland vill man som fastighetsägare sätta ett värde på sina träd vid en fastighetsförsäljning. Det finns många gånger dolda värden som aldrig kommer upp till värdering vid fastighetsaffärer, och därmed glöms bort.

Oavsett situation, när det kommer till värdering av såväl enskilda träd som hela trädbestånd kan jag hjälpa dig!

Har skadan väl inträffat, bör du omgående ta bilder på såväl skadan som på omgivningen runt trädet.

Ett besök av mig på plats är oftast oundvikligt, men det är alltid en fördel om du tar bilder direkt.

Jag är utbildad trädvärderare och tillämpar vedertagna värderingsmetoder.