Trädvårdens grunder

Bildserien ger en överblick över kursens innehåll:
Harald Kratschmer har hållit kurser i beskärning  för företag, förvaltningar och privata sedan 1989.
Kursen bör helst hållas i två etapper. Kurslängden är minst två dagar och det beror på deltagarantalet. Kursplatsen bör ligga nära övningsobjekten. För större grupper rekommenderas en teoridel och en separat praktikdel med grupper om max 5 pers.

Kursinnehållet:
Trädens anatomi och fysiologi
Beskärningsteknik och trädens reaktion
Arbetsmiljö, redskap och säkerhet på arbetsplatsen
Snittövningar från marken med sekatör, såg och stångverktyg
Vanliga åtgärder på lövträd i gatu- och parkmiljö
Plantering och etablering – grunderna i material och teknik
Uppbyggnadsvårdens grunder
Introduktion i trädkontroll

Max 5 deltagare per övningsgrupp.
Kurstid: februari – april (minst 2 dagar) med uppföljning i aug-okt
Kurslokal nära övningsobjekten där träd med beskärningsbehov finns.