Trädvårdskurser på uppdrag

Om växter blir vi aldrig fullärda!

Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar på din arbetsplats med dina träd som övningsobjekt. Det ni lär er bygger på över 40 års erfarenheter med träd och växter.

Genom att jag löpande uppdaterar mig med hjälp facklitteratur och regelbundet deltar på kongresser och seminarier, kan jag erbjuda kompetens från de senaste resultaten inom forskning och försök.

Vi väljer gemensamt plats för kursen och kommer överens om lämpligt datum, så att de praktiska övningarna blir verklighetsförankrade.

Jag erbjuder kurser inom områden:

  • Sortval
  • Plantering och uppbyggnad av träd
  • Beskärning av unga och gamla träd
  • Säkerhetsåtgärder
  • Montering av kronstabiliseringar
  • Etablering av nya trädbestånd i hårdgjorda ytor
  • Trädvård inom natur- och kulturmiljö
  • Planering av en långsiktig vård av träd och övriga växter.
  • Okulärkontroll av träd i trafikmiljöer

Kurser kan hållas vid ett tillfälle eller läggas upp i flera etapper. Jag erbjuder allt ifrån föredrag på mässor, kortseminarier, endagarskurser till flerveckors utbildningar.

”learning-by-doing” är en effektiv inlärningsmetod, varför min strävan är att minst en tredjedel av kurstiden bör bestå av praktiska övningar. Jag tillhandahåller verktyg och kursmaterial. Du anger målet och jag kommer med förslag.

Välkommen att ringa mig, så lägger vi upp en kurs som passar er bäst.

Uppbyggnadsvård