Våra egna seminarier och workshops

VTA-Specialseminar för max 5 deltagare med workshop (Visual tree assessment). Ingående undersökningar med diagnos, hållfasthetsbedömning, åtgärdsplan.
Kursen kräver lämplig övningsobjekt med kurslokal i närheten. Två dagar. Endast augusti till oktober.

Vitalitetsbedömning enligt VS – RS metoden (A. Roloff) – specialseminar för max 10 deltagare. Workshop (fältövningar) i statusbedömning.
Kursen kräver lämplig plats med träd statusstadier VS 0 – 3 och RS 0 – 3 samt VS S och VS K.
Två dagar varav en dag med träd i avlövat tillstånd.