Företaget

Företaget bildades 1993 med namnet Trädvård Kratschmer, för att vårda och sanera gamla träd i historiska miljöer.  Idén var att visa trädvård på trädens villkor för att öka intresset och förståelsen för bevarande av trädmiljöer.

Sedan 1998 drivs företaget i bolagsform.

Harald Kratschmer har arbetat med växter som plantskolearbetare, trädgårdsanläggare, lärare och rådgivare sedan 1983. Han är utbildad trädgårdsmästare och examinerades 2001 av International Society of Arboriculture till certifierad arborist.

Efter 12 år som klättrande trädvårdare, ombildade Harald företaget till Kratschmer Consulting AB för att erbjuda konsultuppdrag i hela landet.

Idag arbetar Harald i huvudsak med trädinventeringar, trädkontroller och trädvårdsplaner, för fastighetsförvaltarens räkning eller som underkonsult för t ex landskapsarkitekter.

Utbildning för personal på företag och förvaltningar och för Sveriges kyrkogårdsförbund SKKF är en viktig del i verksamheten.

Harald fortsatta vision är att förmedla kunskapen om träd.