Trädvård på kyrkogård

Kurser arrangeras av SKKF i samarbete med
Harald Kratschmer.
Mer kurs-Info hittar du också på: www.skkf.se

Under våren 2024 erbjuds:

Kyrkogårdens Trädvård:

6 mars 2024 i Alingsås
15 april
2024 i Karlskoga

Kursen tar upp planeringen, leveranskontrollen, planteringen och etableringen av träd på kyrkogårdar. Vi börja med Kulturminneslagen och Miljöbalken och avslutar workshopen med en introduktion i trädkontroll.

 

 

Trädkontroll på kyrkogården:

4 mars 2024 i Varberg
8 april
2024 i Tierp-Nathanaels
där träden på kyrkogårdarna väntar på våran bedömning.

Kursprogrammet i fem steg:
1: Inledning, exempel på incidenter, lagar och ansvar
2: Vitalitetsstatus som en länk till ”sjukvårdsjournal”
3: Fem vanligaste svagpunkterna som orsakar trädolyckor
4: Trädkontroll på individnivå
– Vad behövs för utrustning
– Lämplig tid på året att utföra kontroll
– Tillvägagångssättet steg för steg vid kontrollen
– När krävs kompletterande kontroller
– När krävs ingående undersökningar av sakkunnig
– Dokumentation av status och prioritering av åtgärder
5: Aktuella parasiter och sjukdomar

Workshop med praktiska övningar vid trädet.
Du lär dig i grupparbete att kontrollera trädstatusen.

 

 

Trädetablering och uppbyggnadsbeskärning:

19 mars 2024 i Nässjö

Kursen tar upp ingående uppbyggnadsbeskärningen av de vanligast förekommande trädslagen på kyrkogårdar. Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar i grupper om två till tre deltagare. Verktyg tillhandahålls av arrangören.

Kursen inleds med en kort genomgång av det viktigaste att tänka på vid planteringen och etableringen och avslutas med hur man sågar av en gren och hur trädet reagera på ingreppet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkogårdens Träd

Vård – Vitalisering – Veteranisering

20 mars 2024 i Kristianstad
som ta upp SIS-trädstandarden, upphandlingen, utförande och kvalitetskontroll  av trädvårdstjänster!
Vi gör ett studiebesök på Begravningsplatsen där nyligen trädvård utfördes på en lindallé.

Kursplatserna och datum annonseras också på www.skkf.se

Vid frågor, kontakta gärna Harald Kratschmer