Trädvård på kyrkogård

Kurser arrangeras av SKKF i samarbete med
Harald Kratschmer.
Mer kurs-Info hittar du också på: www.skkf.se

Till hösten 2023 erbjuder SKKF i samarbete med Harald Kratschmer:

Kyrkogårdens Trädvård den 26 september 2023 i Nyköping
Kursen tar upp planeringen, leveranskontrollen, planteringen och etableringen av träd på kyrkogårdar. Vi börja med Kulturminneslagen och Miljöbalken och avslutar workshopen med en introduktion i trädkontroll.

 

Kyrkogårdens TrädVård – Vitalisering – Veteranisering
den 27 september 2023 i Jönköping
som ta upp SIS-trädstandarden samt upphandlingen, utförande och kvalitetskontroll  av trädvårdstjänster!

 

 

Trädkontroll på kyrkogården den 28 september i Hjo
där träden i den vackra Stadsparken väntar på våran bedömning

och

Trädkontroll på kyrkogården den 23 oktober i Malmö
där träden på Gamla Kyrkogården väntar på att bli vitalitets- och säkerhetskontrollerade.

Workshop med praktiska övningar vid trädet.
Du lär dig i grupparbete att kontrollera trädstatusen.

Kursplatserna och datum annonseras på SKKF’s hemsida.

Vid frågor, kontakta gärna Harald Kratschmer