Trädvård på kyrkogård

Kurser arrangeras av SKKF i samarbete med
Harald Kratschmer.
Mer kurs-Info hittar du också på: www.skkf.se

Till våren 2023 erbjuder SKKF i samarbete med Harald Kratschmer:

 

Trädkontroll på kyrkogården den 18 april i Eskilstuna
där stora, gamla lönnar, bokar och björkar väntar på oss

Workshop med praktiska övningar vid trädet.
Du lär dig i grupparbete att kontrollera trädstatusen.

 

Kyrkogårdens TrädVård – Vitalisering – Veteranisering
den 20 april i Lund
som ta upp SIS-trädstandarden samt upphandlingen, utförande och kvalitetskontroll  av trädvårdstjänster!

 

Plantering och uppbyggnadsbeskärning
den 8 maj i Gammelstaden/Nederluleå
med planterings- och beskärningsövningar.
Specialprogram: Kyrkogårdsvaktmästaren visar runt och berättar om de 800-tals björkarna som planterades sedan 2007. Vi studera trädens utveckling och varierande tillväxt efter växtplats och levererad kvalitet.

 

Planteringsövningar på en kyrkogård i Norrland.

 

 

Kontroll av trädens tillväxt på Gammelstads Kyrkogård

 

 

 

 

 

Färdigplanterad tårbjörk med vattenränna i växtbäddskanten.

 

Kursplatserna och datum annonseras på SKKF’s hemsida.

Vid frågor, kontakta gärna Harald Kratschmer