Trädvård på kyrkogård

 

Kurser arrangeras av SKKF i samarbete med
Harald Kratschmer.
Mer kurs-Info hittar du på: www.skkf.se

Kurser 2022:

Till våren 2022 erbjuder SKKF i samarbete med Harald Kratschmer:

två kurser i Trädvård – från planering till plantering

två kurser i Trädetablering & Uppbyggnadsbeskärning

en kurs om Kyrkogårdens Träd – Vård – Vitalisering – Veteranisering
Ny kurs som ta upp SIS-trädstandarden samt upphandlingen, utförande och kvalitetskontroll  av trädvårdstjänster!

Kursplatserna och datum är annonserade på SKKF’s hemsida.

SKKF ansvara för att de gällande Covid-reglerna hålls.

Vid frågor om kursinnhållet, kontakta Harald Kratschmer