Aktuella kurser

24 – 25 september 2018, Friska säkra träd, Rättvik
Arrangör: Stiftsgården Rättvik.

1-2 oktober 2018, Grundläggande trädbesiktning, Skövde
Arrangör: Svenska Trädföreningen.
www.tradforeningen.org

4 oktober 2018, Mjölby: Kyrkogårdens Trädvård –
plantering & etablering, beskärningssnitt & -tid, trädplaner & lagstiftningar.
www.skkf.se

8 oktober 2018, Arboga: Trädkontroll på kyrkogården –
vitalitets & säkerhetskontroll, vanliga säkerhetsbrister, när är ett träd farlig och vilka åtgärder krävs, när krävs Länsstyrelsens tillstånd för åtgärder.
www.skkf.se

10 oktober 2018, Sundbyberg: Kyrkogårdens Trädvård –
plantering & etablering, beskärningssnitt & -tid, trädplaner & lagstiftningar.
www.skkf.se

mars-april 2019, plats meddelas i okt ’18:
Kyrkogårdens Trädetablering & Uppbyggnadsbeskärning
(max 12 deltagare pga praktiska övningar på träd).
www.skkf.se