Grundläggande trädbesiktning

tinsp-kurs-varberg-2015-bild-42 – 3 oktober 2017, Skövde

Arrangör: Svenska Trädföreningen
Anmälningar till: www.tradforeningen.org, Johan Östberg
Max 10 deltagare.

Innehåll:
Trädens uppbyggnad och fysiologi – kort sammanfattning.
Trädincidenter – exempel och statistik.

Kontroll av vitalitet utifrån tillväxten och kronans förgreningsstatus (VS), reaktioner efter mekaniska ingrepp (skador, beskärning) och fysiologiska förändringar (klimat, mark-vattenförhållandena).

Kontroll av säkerheten utifrån stånd- och brotthållfastheten.

Sammanställningen av kontrolluppgifterna för att bedöma trädets bevarandevärde.

Faktorer som påverka bevarandevärdet och åtgärdsförslaget: trafikintensitet vid växtplatsen (säkerhetsrelaterad), trädets ålder (vitalitetsrelaterad), naturvårds- och kulturmiljövärden.

Åtgärdsförslaget. Protokollföring och uppföljning av okulärkontroller. Ansvarsfrågor.

Praktiska övningar i grupper á 2 personer i park- och gatumiljöer med relevanta trädobjekt. Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

Förkunskaper:
kännedom av de vanligast förekommande trädsorter i svenska trafikmiljöer.
Grunderna i växtfysiologi och trädbiologi, bl a om fotosyntes och trädens reaktioner vid ingrepp.

Kursmaterial:
cirka 15 sidor i mapp, som innehåller en sammanfattning av kursens föredrag. Intyg.

Mål vid kursslut:
genom siktkontroll och användning av kikare, sonderingsstång och resonanshammare kunna bedöma trädens vitalitets- och säkerhetsstatus eller, avgöra om ingående undersökningar krävs.